Form Forum vägskylt

Om Form Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Form Forum tillkom som en förgrening av mitt yrkesliv inom kulturmiljövården och museiverksamheten men med framför allt som en följd av mina utbildningar och erfarenheter inom de estetiska fälten.

Form Forum blev en avknoppning av Arkindus verksamhet , vilken startades  på 1990-talet, och omfattade konsulttjänster inom kulturmiljövården, industrihistoria, utställningar, m.m.

Under några år, i början på 2000-talet, var Form Forum en vintageaffär i Uppsala med även försäljning genom hemsidan. Verksamheten var inriktad på försäljning av skandinaviska designklassiker och produkter från 1900-talet, med betoning på de gyllene åren under 1950- till 1970-talen. Affären i Uppsala avvecklades  i början av 2005 och hemsidan lite senare; då jag återgick på heltid till kulturmiljövården.

Minnen från affären och fakta om många av föremålen som passerat affären kan ni fortfarande hitta på Form Forums ursprungliga hemsida (se nedan)

 

Ni kan fortfarande  hämta information om vintage  skandinavisk design på Form Forums gamla hemsida.

Se / klicka på:        Form Forum   Uppsala

 

Inför  yrkeslivets målgång tog så småningom nya idéer och nya projekt form.

Vi började leta efter en fastighet på Österlen, med som huvudsyfte att bl.a.  få tillgång till ett hus nära havet; i östra Skånes sköna och levande landskap. I detta ingick även ett projekt som oftast följer med husförvärv; arbeten med  upprustningar och förändringar; vilket  länge även varit del av mitt yrkesliv. Målet var också att hitta en fastighet där man kunde bedriva någon form av verksamhet inom  turism och kultur.

 

Under hösten 2011 förvärvade vi byggnaderna; som under slutet av 1930- och början av 1940-talen uppfördes som bostad och lokal till Vallbys andra lanthandel. Den första låg mitt emot, på andra sidan gatan, och ingick i konsumentföreningen. ICA-verksamheten pågick  fram till 1990-talet då den ersattes, i oförändrad miljö, av  handel med antik och kuriosa .

Efter förvärvet  renoverades bl.a. affärshuset helt invändigt, och det omvandlades till rymliga, ljusa  och  moderna utställningslokaler med tillhörande tekniska utrymmen. Galleriet invigdes under påsken 2012 , i samband med konstrundan; och sedan  fortgick upprustnings- och förbättringarbeten på fastigheten.

 

Huvudmålet med utställningslokalerna var uthyrning till gallerister, konstnärer, konsthantverkare och andra verksamma inom de kulturella fälten.

Men lokalerna ingick också i min egen verksamhet och inrymde kontor, ateljé och under vissa perioder mitt eget galleri; där jag ställde ut min egen produktion.


Nu har Form Forum få följa med oss till Gotland; där vi nu, sedan juli 2020, bor i lilla byn Alva på södra delen av ön. Där finns mitt konstlager och framöver blir det även ateljé. Jag kommer att fortsätta att medverka i utställningar; förhoppningsvis och framförallt på Gotland,

 

Om Arkindus

 

Arkindus registrerades som rörelse 1994, i samband med ett större uppdrag för ett fastig-

hetsbolag i Uppsala. Arkindus har därefter öppnat vägen för skiftande och sporadiska

projekt, vid sidan om min tjänstgöring inom kulturmiljövården.

 

Arkindus arbetsfält har med tiden breddats, som en naturlig följd av mina olika utbildningar

och mångsidiga yrkeserfarenheter. Förhoppningsvis skall denna mångsidighet kunna

förstärkas. Kärnverksamheten avser dock fortfarande kulturhistoriska miljöer och byggnader.

 Dit hör till exempel dokumentation, byggnadsvård, kulturminnesvård och industrihistoria.

Andra kompetensfält berör bl.a. program för ombyggnad och återanvändning av byggnader

eller miljöer, inredningar, utställningar och formgivning inom flera områden.

 

Arkindus är huvudsakligen verksamt inom och i anslutning till Mälardalen. Många projekt

kan dock till större del utföras på distansbasis. Beroende på uppdragens karaktär kan

därför en del fältinsatser genomföras över hela landet.

 

Mer om Arkindus se:          www.arkindus.net

www.arkindus.net

 

 

Om oss

Jean Paul Darphin

Kulturhistoriker, industrihistoriker, byggnadsantikvarie, konstnär, formgivare.

Har varit verksam inom museiverksamheten och kulturmiljövården sedan 1978.

Är ännu verksam som konsult genom Arkindus.

Mer om mig : Se min CV

 

Anita Kristiansson

Pedagog och verksam som lärare.